Citiți Condițiile de 
Creditare Acord "Faur"

Bun venit la Casa Faur

CREDITARE SI GARANTARE

Asocierea transfrontalieră, ce-si desfășoara activitatea sub marca ,,Casa Faur”, a fost infiinţată în conformitate cu prevederile legilor româneşti, prin cooptarea mai multor societăți de investiții, fonduri, bănci, instituții financiar nebancare, persoane fizice sau juridice, atât din Romania cat si din strainatate, în vederea asigurării capacității de a asigura servicii de : tranzacționare, intermediere, investiții, consultanță în domeniul bancar, suport pentru proiecte și tehnică, securitate, instruire, având scop acordarea de credite capital, finanțarea, împrumutarea și/sau garantarea pentru orice linii de credit, sau împrumuturi, ori asumare de angajamente de garantare pentru investirea în diferite proiecte, prin infuzie de capital pentru CLIENȚI (BENEFICIARI), atât din categoria celor reglementate în afara UE cât și din interiorul ei, cum ar fi transferuri IP/IP, IP/ID, asigurarea de acreditive, garanții (SBLC, LC, BC,,etc.) 

Parteneri în realizarea programului de creditare și de afaceri
HIRAM ARK COMPANY Ltd- Dubai
SAMSIC-Franța 

•  Asociații Grupului ,,CASA FAUR”:

o  Faur Tiberiu- în calitate de PROPRIETAR al mărcii ”CASA FAUR” înregistrată pe data de 18.01.2019, sub nr. M 2019 00270 la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) ;

o  SOCIETATEA DE INSOLVENȚĂ ,,Faur Consulting" I.P.U.R.L.

o  SOCIETATEA DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ,,Faur Al-Invest Contab” S.R.L.

o  SOCIETATEA DE RECUPERĂRI CREANȚE ,,Garocris” S.R.L

o  AGENȚIA de EVALUĂRI INFORMALE (Agenția ,, FAUR”) formată din:

a.  Faur Tiberiu -CABINET INDIVIDUAL DE DETECTIV PARTICULAR;

b.  Faur Tiberiu -BIROU CONTABIL AUTORIZAT;

c.  Faur Tiberiu -BIROU EXPERT EVALUATOR;

d.  Faur Tiberiu -BIROU DE MEDIATOR (avocați asociați);

Paragraph