Citiți Condițiile de 
Creditare Acord "Faur"

Bun venit la Casa Faur

Membrii grupului nostru, asociați sub marca „CASA FAUR” sunt înregistrații ca fiind reprezentanții legali, în România, ai unei societăți de investiții ce are ca activități principale : tranzacționare, servicii de intermediare, servicii de investiții, servicii de consultanță, servicii de suport pentru proiecte și tehnică, servicii de securitate, servicii de instruire, în vederea asigurării de transferuri pentru CLIENȚI (BENEFICIARI), atât din categoria celor reglementate în afara UE cât și din interiorul ei, cum ar fi transferuri IP/IP, IP/ID, asigurarea de acreditive, infuzie de capital, în vederea efectuării de investiții prin intermediul creditării bancare, intermediere, sau prin asigurarea de garanții (SBLC, LC, BC,etc.) 

Paragraph

Grupul nostru, prin membrii săi, are ca domenii de activitate:

•  prevenirea, reorganizarea, lichidarea societaților comerciale în baza Legii nr.85/2014 privind procedurile de insolvență și de insolvență, sau a celor prevazute de Legea nr.31/1990-privind societațile comerciale.

•  auditul, consultanță, contabilitate și expertiză contabilă, administrare holdinguri, resurse umane, management financiar-contabil, 
•  servicii de reprezentare juridică, de mediere ce privesc conflictele în materie civila, comerciala, de familie, în materie penala, din domeniul protectiei consumatorilor, precum si în alte materii

•  investigații economice, verificarea solvabilității partenerilor de afaceri,

•  recuperări de credite

•  consultanță în materie de securitate;

•  investigatii și cercetari judiciare sau juridice de intermedieri imobiliare;

•  creditare, garantare, încheierea de tranzacții financiare,

•  consultanță în domeniul imobiliar

•  evaluare imobiliară sau consultanță în domeniu imobiliar, evaluarea unei afaceri

•  intermedierea vânzării/cumpărării de afaceri sau creanţe, bunuri mobile sau imobile.

•  preluarea de creanţe sau bunuri mobile sau imobile.

•  servicii de intermediere export sau import de : orez, zahăr, ulei, porumb, alimente, gaz, produse chimice, carne de pui, porc, vită, comercializare butelii de oxigen, azot şi argon, etc..